eyoucms 列表页如何调取产品模型参数

站长云网 2024-03-23 未知 站长云网

列表页如何调取图产品模型参数?下面代码即可实现

{eyou:list titlelen='40' infolen='20' pagesize='12' id='field'} 
 <!--产品参数调用开始-->             
{eyou:arcview id='field'}
    {eyou:volist name="$field.attr_list" id='field3'}
        {$field3.attr_name}:{$field3.attr_value}
    {/eyou:volist}
 {/eyou:arcview}
 <!--产品参数调结束--> 
{/eyou:list}

 

责任编辑:站长云网